Levinyt!
 

Vaikuta sinäkin Kittilän laajakaista-asioihin

21.04.2021

Julkista tukea kunnille tiedossa tietoliikenteeseen

Kittilän kunta kerää yhdessä Lapin liiton ja Leader Tunturi-Lapin kanssa tietoa kuntalaisten, yrittäjien ja vapaa-ajan asukkaiden laajakaistatarpeista. Kyselyyn vastaamalla voi vaikuttaa oman alueen laajakaistayhteyksien rakentamiseen sekä siihen, mitkä alueet kunta määrittää laajakaistarakentamisen kärkikohteiksi.

Kittilän kunta edistää aktiivisesti laajakaistan kehittämistä Kittilän kunnan alueella. Toimiva laajakaistayhteys tukee alueen elinvoimaisuutta useampien palvelujen siirtyessä nettiin. Nettiyhteydet luovat mahdollisuuksia poistaen etäisyyksiä. Yhteyksien päästä voi hoitaa muun muassa pankki-, vero- ja vakuutusasiat. Sivistys, koulutus ja opiskelu löytyvät myös nykyään monesti nettiyhteydellä. Toimivat nettiyhteydet mahdollistavat etätyön ja työskentelyn missä ja minne tahansa.  

Seuraavien kolmen vuoden aikana on tarjolla julkista rahoitusta useammasta lähteestä kuntien tietoliikenneyhteyksien parantamiseen. Laajakaistaverkon laajuuden ja kustannusten selvittämiseksi halutaan nyt kartoittaa yritysten, kuntalaisten sekä vapaa-ajan asukkaiden tietoliikenteen tarpeet. Kyselyitä on kaksi, joista toinen on suunnattu kuntalaisille ja vapaa-ajan asukkaille ja toinen Levin alueen yrityksille. Kyselyt löytyvät Kittilän kunnan verkkosivuilta www.kittila.fi/laajakaistakysely. Vastausaikaa on sunnuntaihin 16.5. saakka.

 

Valokuituverkostolla luotettavampia yhteyksiä

Laajakaistayhteys on nykyään kodin perusinfraa aivan kuten sähkö, lämpö ja vesi. Tiedonsiirtomäärät netissä ovat kasvaneet huimasti ja jatkavat kasvuaan. Lapissa useimmilla kotitalouksilla on tällä hetkellä käytössään langaton 4G -yhteys. Se käyttää alueen tukiasemaa, jonka käyttäjä- ja tiedonsiirtomäärät saattavat vaihdella paljon ja tämän myötä myös nopeus. Jos yhteys toimii nyt, ei se takaa sen toimivuutta huomenna. 

Tuleva 5G-verkko on hyvä lisä tietoliikenneyhteyksiin. Siinä käyttäjät jakavat myös tukiaseman muiden käyttäjien kanssa. Verkon toimivuuden ja nopeuden varmistamiseksi 5G tarvitsee tiheämpää tukiasemaverkostoa, jonka rakentumisesta maaseudulle ei ole varmuutta. Myös 5G tarvitsee valokuitua toimiakseen.  Maan alla kulkeva valokuituverkko takaisi nopeimman ja luotettavimman nettiyhteyden, kun informaatio, kuten internetin ja television sisältö, siirtyy kuitukaapelissa valon nopeudella.

Kuitua kuntiin -hanke kehittää Lapin kuntien valmiuksia ja mahdollisuuksia laajakaistanrakentamisen toteuttamisessa. Hankkeessa selvitetään kuntien laajakaistatarpeet alueellisesti muun muassa nyt järjestettävän kyselyn avulla. Selvityksen pohjalta laaditaan alustavat verkkosuunnitelmat ja kustannusarviot sekä kartoitetaan mahdolliset yhteistyöalueet rakentamiselle.

Leader Tunturi-Lapin Älykkäät kyläverkot -hankkeen tarkoituksena on vahvistaa lappilaista kyläverkkotoimintaa, edistää kansainvälisiä toimenpiteitä sekä suunnitella pysyvä ratkaisu valokuituverkkojen rakentamiseksi jatkossa. Älykkäät kyläverkot -hankkeen toiminta-alueena on koko Lappi. Molemmat hankkeet ovat saaneet rahoitusta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta sekä valtion rahoitusta.

Lisätietoja antaa Antti Jämsén, kunnanjohtaja, Kittilän kunta, puhelin 040 745 9830, antti.jamsen@kittila.fi

Kysely ja lisätietoa aiheesta Kittilän www-sivuilla www.kittila.fi/laajakaistakysely

 

 

Jaa uutinen:

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Selaa uutisryhmää Lyhyesti Leviltä

 
LeviNYT!  
Postiosoite: Luhtapolku 7
  99140 Köngäs
Puh: 040 8482 445
© Luhtaway Media & Tekniikka Oy 2021
Nettitaivas