Levinyt!
 

Matkailukonserni siirtyi vihreään energiaan

15.01.2020

Hotellien päästöt 4 000 tonnia pienemmiksi vuodessa

Lapland Hotels, Lapland Safaris ja Lapland Ski Resorts ovat yhdessä sitoutuneet vihreän sähkön käyttöön kaikessa toiminnassaan yhtenä osana vastuullisuusohjelmaansa. Ryhmittymä on ottanut vuonna 2019 merkittäviä askelia ympäristö- ja sosiaalisen vastuun edistämiseksi. Marraskuun 2019 alusta Lapland Safaris sitoutui kompensoimaan kaikki moottorikelkkasafarien hiilidioksidipäästöt.

pyy

Lapland Hotels, Lapland Safaris ja Lapland Ski Resorts muodostavat Suomen suurimman yksityisessä omistuksessa olevan matkailualan konsernin, johon kuuluu 18 hotellia Suomessa, Pohjoismaiden suurin elämys- ja ohjelmapalveluyritys sekä 5 hiihtokeskusta Lapissa.

Lapland Hotels sisaryrityksineen on joulukuussa 2019 siirtynyt käyttämään kokonaan uusiutuvaa vihreää sähköä kaikissa hotelli-, safari- ja hiihtokeskustoimipisteissään. Jatkossa käytettävä energia on peräisin 100 % uusiutuvista lähteistä. Kaikki vesi-, tuuli- ja bioenergia tuotetaan Pohjoismaissa. Guarantee of Origin -järjestelmän mukaisesti tuotetun sähkön toimittaa yhteistyökumppani Loiste Energia.

– Siirtymällä vihreään sähköön yrityksemme vähentää merkittävästi hiilidioksidipäästöjä. Pelkästään hotelliemme osalta tämä tarkoittaa vuositasolla yli 4 000 tonnia vähemmän CO2e -päästöjä, Lapland Hotelsin toimitusjohtaja Ari Vuorentausta iloitsee.

Kelkkojen päästöt kompensoitiin talven alussa

Marraskuun 2019 alusta Lapland Safaris sitoutui hiilidioksidipäästöjen kompensointiin kaikkien moottorikelkkasafariensa osalta. Yrityksen safari- ja rinnetoiminnassa käyttämät moottorikelkat ovat jo entuudestaan vähäpäästöisimpiä markkinoilla olevia 4-tahtikelkkoja.

– Haluamme tehdä konkreettisia asioita ja kantaa vastuumme toimintamme hiilijalanjäljestä. Haluamme huolehtia ympäristöstämme ja etsimme jatkuvasti entistä ympäristöystävällisempiä tapoja toimia, Lapland Safariksen toimitusjohtaja Jyrki Niva kertoo.

Mitä tarkoittaa mittayksikkö CO2e?

Hiilidioksidiekvivalentti eli lyhenne CO2-ekv. tai CO2e on ilmastotieteessä käytetty suure, joka kuvaa ihmisen tuottamien kasvihuonekaasujen ilmastovaikutusta. Ilmastovaikutuksella tarkoitetaan kasvihuonekaasujen yhteenlaskettua globaalia ilmastopakotetta eli ilmastoa lämmittävää vaikutusta (GWP).

Päästöistä puhuttaessa hiilidioksidiekvivalentit ilmaistaan massana esimerkiksi kiloa tai tonnia vuodessa siten, että muiden kasvihuonekaasujen vaikutus on muunnettu vastaamaan hiilidioksidin ilmastovaikutusta eli globaalia lämmityspotentiaalia sadan vuoden tarkastelujaksolla.

Hiilidioksidiekvivalentti on kasvihuonekaasujen yhteismitta. Sen tarkoitus on auttaa laskemaan yhteen eri kasvihuonekaasupäästöjen ilmastoa lämmittävät vaikutukset, jotka ovat eri kaasuilla erilaiset. Mitan nimi on juuri hiilidioksidiekvivalentti, koska muiden kasvihuonekaasujen vaikutukselle vertailukohteeksi on päätetty hiilidioksidin vaikutus.

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Jaa uutinen:

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Selaa uutisryhmää Lyhyesti Leviltä

 
LeviNYT!  
© Hilla Group Oyj 2023