Levinyt!
 

Kiinteistönomistajien ja kunnan yhteinen vastuu katujen puhtaanapidosta

24.04.2019

Kittilän kunnan tiedote
katualueiden puhtaanapidosta 24.4.19

Kiinteistönomistaja huolehtii katualueista kiinteistönsä kohdalla. Lain mukaan katualueiden puhtaanapito kuuluu kiinteistönomistajille niin sanotun keskilinjaperiaatteen mukaisesti, eli kunkin kiinteistön omistajan tulee pitää katualue puhtaana kiinteistönsä kohdalta kadun keskilinjaan asti, tämä koskee sekä ajoradallisia katuja että kävelykatuja. Niiltä osin, kun tontti ei rajoitu katuun, tulee kiinteistönomistajan pitää tontin ympäriltä kolmen metrin etäisyydeltä alue puhtaana.Kiinteistönomistajan tulee huolehtia että se kiinteistönhuoltoyhtiö, joka kiinteistöä huoltaa, hoitaa roskien siivouksen asianmukaisesti. Asemakaavan mukaisten puistojen ja puistometsien hoito kuuluu kunnalle mikäli ne on lunastettu kunnan omistukseen. Muussa tapauksessa kiinteistöjen omistaja vastaa myös omista puisto- ja metsäalueidensa puhtaanapidosta.

Kunta huoltaa yleisiä alueita ja tyhjentää kadunvarsiroskiksia

Kunta huoltaa ja tyhjentää kirkonkylän ja Levin alueen kadunvarsilla olevat kunnan ylläpitämät roskakorit, joita on esimerkiksi Levin ydinkeskustassa noin 30 kpl ja kauempana kävelyteiden varsilla lisää. Lisäksi on asennettu kunnan huoltamina toistakymmentä roskakoria koirien jätöksille sekä automaatteja, joista saa roskapusseja koirien jätöksiä varten. Muutamia roskakoreja on jouduttu kuitenkin poistamaan väärinkäytösten vuoksi, kun roska-astioihin ilmestyi kotitalousjätettä.
Yleisiä alueita siivotaan kunnan toimesta lumien sulamisen jälkeen. Asiakasviihtyvyyden vuoksi kiinteistöjen on syytä ottaa tämä siivouskehotus vakavasti ja huolehtia oman kiinteistön osalta puhtaanapidosta.
Kunta osaltaan pyrkii talvikunnossapitotöiden ohjauksella pitämään ympäristön puhtaana alueelta aurausvallien ja lumikasojen poisajamisella lumenkaatopaikalle. Vuosittain lumen matkassa lumenkaatopaikoille kulkeutuva roskan määrä on hyvinkin mittava.
Ulkoilureittien varrelta kertään kesäisin muiden kunnostustöiden ohella näköetäisyydeltä irtoroskat. Ruskasesonkina sekä loppukeväästä, kun lumet ovat sulaneet ajoradoilta, poistetaan irtoava roska-aines kunnan suorittamien koneellisten katuharjaustöiden yhteydessä.
Keskusta- ja katualueiden siisteys on alueen yhteinen asia ja etu. Kunta voi lain mukaan antaa mm. puhtaanapidosta erityisiä määräyksiä kiinteistönomistajille, toistaiseksi siihen ei ole nähty tarvetta, sillä puhtaanapidon oletetaan olevan alueen toimijoille tärkeää.

Lisätiedot: Esa Pöyliö. yhdyskuntainsinööri, puhelin 0400 862 532

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain muuttamisesta:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ alkup/2005/20050547

Rakennetun ympäristön laatukäsikirja: Kunnossa- ja puhtaanapitolaki

http://www.kideve.fi/rylk/ lait-ja-maaraykset/kunnossa- ja-puhtaanapitolaki/

Jaa uutinen:

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Selaa uutisryhmää Lyhyesti Leviltä

 
LeviNYT!  
Postiosoite: Luhtapolku 7
  99140 Köngäs
Puh: 040 8482 445
© Luhtaway Media & Tekniikka Oy 2021
Nettitaivas