Levinyt!
 

Olli Lehtovuoren valokuvia esillä Särestöniemessä

09.08.2018

Valokuvia vuosilta 1960–2000.

Ihmisiä tuntuu määrittävän jokin yhteinen olemisen juonne, vaikka heitä tarkkailisi laajalla ajallis- paikallisella perspektiivillä. Arkkitehti Olli Lehtovuoren opinto- ja työmatkoilla, 40 vuoden aikajänteellä, syntyneet otokset käsittävät ihmistutkielmia Pohjois-Venäjältä, Suomesta, Ceausescun Romaniasta, Itä-Saksasta ja länsimaisen kulttuurin syntysijoilta. Kuvattavia yhdistävien piirteiden rinnalla esiin nousee Suomen sijainti idän ja lännen kulttuurisaumassa. Länsimainen kulttuuriperintö on kulkeutunut osaksi suomalaisuutta niin idän kuin lännenkin kautta.

Matkoillaan Lehtovuori on hämmästellyt itärajan takaisten sukulaiskansojen ja suomalaisten samankaltaisuutta, kuinka ”Uhtuan poika voisi olla mistä tahansa Suomesta!”. Siperiassa oudon kielen puhujaa kummastelleet lapset ovat puolestaan heltyneet kuvattaviksi varmalla konstilla eli Fazerin karamelleilla.

Valokuvaajan sanat alleviivaavat sitä, kuinka ihmiset jakavat yhteisen olemisen perustan.

 – Kuvilla haluan kertoa, että ihminen on perimmiltään samanlainen riippumatta paikasta, kulttuurisista ja poliittisista olosuhteista, elinkeinoista ja ajasta.

Mies Kittilän aluesuunnitelman takaa.

Arkkitehti, rakennusneuvos Olli Lehtovuori (s.1932 Kuopiossa) on tehnyt merkittävän elämäntyön arkkitehtuurin parissa. Hänet tunnetaan erityisesti pientaloasumisen asiantuntijana ja tasa-arvoisen asuntorakentamisen kehittäjänä.

Teknillisen korkeakoulun kasvatti on työskennellyt uransa varhaisvaiheessa Alvar Aallon seutusuunnitelmatoimistossa Rovaniemellä, jolloin hän osallistui Lapin jälleenrakennukseen tekemällä aluesuunnitelman Kittilään.

Lehtovuori on toiminut pitkään opettajana Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosastolla, asuntosuunnittelun parissa, jota hän on hoitanut yksityisen arkkitehtitoimensa ohella. Ansioitunut ammattilainen on toiminut asuntoreformikilpailun ja -tutkimuksen johtajana ja osallistunut aikanaan Suomen ja Neuvostoliiton väliseen teknis-taloudelliseen yhteistyöhön. Olli Lehtovuorella on lisäksi takanaan mittava ura Asuntohallituksen yliarkkitehtina. Ympäristöministeriössä hän uudisti asuntonormit 1990-luvun alussa, mitä Lehtovuori itse pitää tärkeimpänä työnään valtion asunto- ja rakennushallinnossa.

Alansa kilpailuissa palkittu Lehtovuori on nauttinut valtion rakennustaidetoimikunnan apurahaa ja pitänyt lukuisia piirros- ja valokuvanäyttelyitä. Meriitteihin lukeutuu lisäksi laaja kirjallinen tuotanto, joka ulottuu alan julkaisuista sanomalehtiin, kuten Helsingin Sanomiin, sekä useisiin arkkitehtuuria käsitteleviin teoksiin. Asumisen ja rakentamisen tutkiminen on ollut Lehtovuorelle lähes kokonaisvaltaista; se on kutoutunut osaksi arkkitehdin vapaa-aikaa ja muotoutunut valokuvausharrastuksen yhdeksi pääteemaksi. Tosin kuvien aiheet käsittävät myös luonto- ja ihmistutkielmia, kuten Ihmisiä meiltä ja muualta -näyttely todistaa. Näyttelyn ihmiskuvista noin puolet on pohjoisen napapiirin pohjoispuolelta.

Näyttely, Olli Lehtovuori: IHMISIÄ meiltä ja muualta Särestöniemi-museon kahvilassa 8.8.–25.8.18

 

Jaa uutinen:

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Selaa uutisryhmää Lyhyesti Leviltä

 
LeviNYT!  
Postiosoite: Luhtapolku 7
  99140 Köngäs
Puh: 040 8482 445
© Luhtaway Media & Tekniikka Oy 2021
Nettitaivas