Levinyt!
 

Voimanaisten ensikohtaaminen lämpimässä hengessä

30.03.2017

Puheenaiheina matkailualan haasteet

Tahto tehdä työtä ja työllistää, motivoitunut ja oma-aloitteinen henkilökunta, jolla työt hoituvat, ja joka tarvittaessa tukee ja auttaa toisiaan. Näinhän sen pitäisi olla, ja tämä on niin työnantajan, työntekijän kuin ammattiliitonkin unelma, mutta aina se ei mene näin. Kaikilla osapuolilla on omat haasteensa, ja jotta yhteisymmärrys voi syntyä, tarvitaan kommunikaatiota, yhteisiä pelisääntöjä, luottamusta sekä sitoutumista.

AnnSelijaPP

Hullu Poron yrittäjä Päivikki Palosaari ja Palvelualojen ammattiliiton puheenjohtaja Ann Selin, tapasivat toisensa maaliskuun 23:ntena Levillä keskustellen matkailualan karikoista. He tapasivat nyt ensimmäistä kertaa kasvokkain. Keskustelussa nousivat esiin esimerkiksi palkat ja verot sekä niiden vaikutukset, matkailualan arvostus niin valtion kuin työntekijöidenkin taholta, sekä luottamusmiesasiat ja työssä jaksaminen.

Hullu Poro on merkittävä työllistäjä, sillä yrityksessä työskentelee ympärivuotisesti 55 henkilöä. Sesonkeina yrityksen tiloissa työskentelee noin 200 henkilöä, kun mukaan lasketaan vuokratyövoima sekä muiden yritysten Hullu Porossa työskentelevä henkilökunta.

Yritysten menestys on kaikkien etu

– Ongelmatonta Lapin matkailu ei ole. Valmismatkalain muutokset ja valtion suhtautuminen matkailuun muihin teollisuuden aloihin verrattuna eivät ainakaan helpota matkailun kehittämistä, ja myös lukuisat alaan kohdistuvat verot vievät kannattavuutta. Lisäksi elämme ajoittain kuin saarivaltiossa, johon on joko hankalaa tai kohtuuttoman kallista matkustaa. Lisää suoria reittilentoja Kittilään tarvittaisiin, sanoo Palosaari.

Molemmat totesivat, että yritysten menestys on kaikkien etu, koska se mahdollistaa työllistämisen, paremmat palkat ja henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimisen. Olisi tärkeää, että valtio helpottaisi matkailualan toimintaa eikä ainakaan vaikeuttaisi sitä entisestään uusilla maksuilla ja järjestelyillä.

Neuvontapuhelin soi ahkeraan

– Levin alueella työskentelee lähes 600 PAMin jäsentä, ja totta kai meitä kiinnostaa saada täältä lisää jäseniä. Ongelmana sesonkipainotteisessa matkailukeskuksessa on työntekijöiden jaksaminen. Sitä kasvattaa vuokratyö, sillä jos työntekijä on yhtä aikaa monessa työpaikassa, työtunteja on vaikea seurata, ja jokaisella on kuitenkin rajansa. PAM hoitaa yli 200 000 neuvontapuhelua vuodessa, ja useimmissa niistä haetaan vahvistusta omille käsityksille asioista, Ann Selin sanoo.

– Suomessa on monenlaisia yrityksiä. Osassa arvostetaan henkilökuntaa ja huolehditaan, että se voi hyvin. Joissakin sitä taas pomputetaan päämäärättömästi ja tuhlataan näin kaikkien energiaa. Useimmat yritykset sijoittuvat näiden ääripäiden välimaastoon. Epäilyn ilmapiiri on huono asia, joka ruokkii negatiivisuutta ympäristöönsä. Luottamuksella taas on päinvastainen vaikutus.

Timo Koivisto

 
 

Jaa uutinen:

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Selaa uutisryhmää Lyhyesti Leviltä

 
LeviNYT!  
Postiosoite: Luhtapolku 7
  99140 Köngäs
Puh: 040 8482 445
© Luhtaway Media & Tekniikka Oy 2021
Nettitaivas