Levinyt!
 

Tavoitteena maailman paras luonnollisen hyvinvoinnin lähde

21.04.2016

Hyvinvointimatkailussa on paljon käyttämättömiä mahdollisuuksia

Lapin luonto tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia hyvinvointimatkailun kehittämiseen. Hyvää oloa tuottava matkailu on maailmalla kohisten nouseva trendi. Hyvinvointimatkailuun liittyvät olennaisesti luonto ja luontokokemukseen liittyvät tuotteet ja palvelut.

– Hyvinvointimatkailun käsite on määritelty jo vuonna 2005. Hyvinvointimatkailun tehtävä on tuottaa hyvää oloa vielä matkan päätyttyä. Hyvinvointimatkailu ylläpitää kuntoa ja lataa akkuja, mutta se ei kuitenkaan ole terveysmatkailua, Visit Finlandin tuoteasiantuntija Liisa Renfors sanoo.

Hän toteaa Visit Finlandin vision olevan se, että Suomi olisi maailman paras luonnollisen hyvinvoinnin lähde. Lapissa olisi hänen mukaansa nyt hyvät mahdollisuudet tarttua kiinni hyvinvointimatkailuun, sillä luontaiset edellytykset ovat jo olemassa.

– Hyvinvointimatkailu on yksi nopeiten kasvava matkailun ala. Sillä on noin kahdentoista prosentin vuosittainen kasvu kansainvälisesti, Renfors muistuttaa.

Hän jatkaa, että yksinomaan kylpylälomilla ei kuitenkaan kannata sännätä kansainväliseen hyvinvointikilpailuun mukaan.

– Kylpyläperinteet ovat muualla paljon pidemmät kuin Suomessa.

Kylpylämatkailun asemesta Suomen valtteja ovat puhdas ilma ja luonto, joita ei ulkomailla saa edes ostamalla. Hyvinvointimatkailun haasteina ovat kuitenkin Renforsin mukaan palvelujen hajanainen tarjonta ja palvelujen tuntemattomuus ulkomailla. Esimerkeiksi hän nostaa saunan ja kotimaiset hoitomuodot, kuten kansanparannuskeinot ja perinnehoidot.

voimametsa_kuukkeli

Luonto ja metsät ovat hyvinvoinnin lähteitä, joita voisi käyttää enemmän myös matkailun saralla.

– Kotimaiset perinnehoidot ovat melko huonosti tunnettuja Suomessakin, mutta kiinnostus esimerkiksi kansanparannusta ja perinnehoitoja kohtaan on kasvanut, siitä esimerkkinä Kuusamon kansanparannusviikot. Sauna on hyvin tunnettu ulkomailla, mutta saunaa ja sen tunnettuutta ei ole osattu hyödyntää riittävästi.

Renfors toivookin, että yritykset sitoutuisivat hyvinvointiteemoihin ja yritykset uskaltaisivat tehdä enemmän yhteistyötä myös elinkeinorajojen yli.

Voimametsistä kasvaa uusia palveluita

Vuoden 2015 alussa käynnistynyt Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Kideve Elinkeinopalveluiden Voimametsistä viherkattoihin -hanke on kartoittanut Levin alueen ympäristöä, jonka ekosysteemit voisivat tuottaa hyvinvointia tai hyvinvointituotteiden raaka-aineita. Samalla niin sanotut voimametsät tukevat hyvinvointimatkailun kehittämistä ja monipuolistavat kesän matkailupalveluja.

Luken vanhempi tutkija Marja Uusitalo kertoo, että voimametsäverkosto luotiin yhdistelemällä Levin alueen ekologista ja sosiaalista tietoa. Sosiaalista tietoa kerättiin muun muassa haastattelututkimuksilla sekä Levin mielipaikka -kyselyllä.

Voimametsien verkostoon valikoitui 18 voimapaikkaa ympäri Leviä ja sen lähiympäristöä. Voimapaikoiksi valikoitui muun muassa vanhaa metsää, näköala-alueita sekä hyviä marjastus- ja sienestysmaastoja, joita on muun muassa Könkäällä, Kätkän alueella sekä Sätkenävaarassa.

Uusitalo kertoo, että seuraavaksi on tarkoitus kerätä tietoa, mitä matkailijat voimapaikoilta toivoisivat.

– Sen jälkeen käynnistetään keskustelut maanomistajien kanssa, erityisesti silloin, jos alueelle suunniteltu aktiviteetti ei kuulu jokamiehenoikeuksiin. Keskusteluja käydään myös kunnan kanssa esimerkiksi reitistön kehittämisen suhteen, Uusitalo sanoo.

Henri Jokela

 

 

Jaa uutinen:

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Selaa uutisryhmää Lyhyesti Leviltä

 
LeviNYT!  
Postiosoite: Luhtapolku 7
  99140 Köngäs
Puh: 040 8482 445
© Luhtaway Media & Tekniikka Oy 2021
Nettitaivas